Politika zaštite osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt informacija

Ova se politika odnosi na obradu (korištenje) bilo kojih osobnih podataka koju provodi NUBIA, poslovno savjetovanje, Edita Wolf s.p. (kontrolor) ili koji se provodi u ime kontrolora.

Informacije o operateru:
NUBIA, poslovno savjetovanje Edita Wolf s.p.
Breg 33, 2322 Majšperk, Slovenija
Matični broj: 6282342000
Telefon: 00386 51 371 713
Email: zajsek.matic@gmail.com

Koje osobne podatke obrađujemo

– Osnovne kontakt informacije (ime, telefon, e-mail adresa);

 • Podaci o korištenju naših web stranica (klikovi na poveznice, utrošeno vrijeme) i informacije o odgovoru na naše e-mail poruke (je li poruka otvorena, na koje poveznice se kliknulo);
  – Podaci koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora i isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa dostave, vrijeme isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdanom računu i dr.).

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo obrađivati ​​na sljedećim pravnim osnovama:
– kada je to potrebno za ispunjenje naših zakonskih obveza (npr. izdavanje računa za kupljenu robu);

 • kada je obrada Vaših osobnih podataka nužna za sklapanje i ispunjenje ugovora koji ste sklopili s nama ili zato što ste željeli ponudu od nas;
 • kada ste dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka za pojedinačnu svrhu obrade, pri čemu uvijek imate pravo opozvati danu privolu;
  – kada imamo legitiman interes za obradu vaših osobnih podataka (kada vam pošaljemo e-mail u slučaju da ste napustili košaricu na našoj web stranici bez dovršetka kupnje).

Svrhe obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke možemo koristiti u jednu ili više od sljedećih svrha:

 • komuniciranje s vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na vaše upite;
 • sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza iz sklopljenog ugovora;
  – marketinške komunikacije (slanje e-mailova i SMS poruka);
  – za postavljanje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova;
  – za statističke analize o prodaji naše robe i korištenju naših web stranica;

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke i što se s njima događa nakon toga

Osnovne osobne podatke čuvamo sve dok imate status našeg registriranog korisnika na našim web stranicama.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole pohranjujemo trajno odn dok ne opozovete ovu suglasnost.

Podatke o izdanim računima čuvamo 10 godina od dana izdavanja.

Podatke potrebne za sklapanje i ispunjenje ugovora između Vas i nas čuvamo još 5 godina od ispunjenja ugovora (isporuka robe).

Nakon isteka razdoblja čuvanja, osobne podatke efektivno brišemo ili anonimiziramo, što znači da ih obrađujemo na način da se više ne mogu povezati s Vama ili Vama pripisati.

Dobrovoljno davanje podataka i posljedice nedonošenja

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno. Niste nam dužni dati osobne podatke, ali ako ih ne date, ne možete s nama sklopiti ugovor (jer su nam potrebni za isporuku narudžbe). Svaki put kada od vas dobijemo osobne podatke naznačit ćemo koji su podaci takvi da njihovo neslanje uzrokuje navedene posljedice.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima

Vaše osobne podatke ne prosljeđujemo i ne obznanjujemo ih trećim osobama (izvan NUBIA-e osim onima koji s nama imaju pisani ugovor na temelju kojeg obavljaju određene poslove vezane uz obradu podataka te su se dužni pridržavati sa zakonodavstvom u vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima dostavljamo osobne podatke su:
– pružatelji marketinških usluga;
– pružatelji usluga e-pošte;
– davatelji usluga slanja SMS poruka;
– pružatelji programskih rješenja;
– usluge dostave.

Ugovorni obrađivači smiju obrađivati ​​osobne podatke samo u okviru naših uputa i ne smiju obrađivati ​​osobne podatke za vlastite potrebe. Zajedno sa svojim zaposlenicima obvezuju se na zaštitu povjerljivosti Vaših osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – odnosno članica EU te Islanda, Norveške i Lihtenštajna).

Koja prava imate u vezi s osobnim podacima, kako možete opozvati privolu za obradu i koje su posljedice opoziva

Imate sljedeća prava u vezi s Vašim osobnim podacima:
– zatražiti od nas u bilo kojem trenutku:

potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke;
pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrhe obrade; vrste osobnih podataka; korisnici ili kategorije korisnika kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja; postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje i razloge za to, kao i značenje i predviđene posljedice takve obrade za Vas;
jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u formatu koji sami odredite (ako je zahtjev upućen elektroničkim sredstvom komunikacije i ne zahtijevate drugačije, kopija će biti dostavljena u elektroničkom obliku); možemo naplatiti razumnu naknadu za sve dodatne kopije koje tražite, uzimajući u obzir troškove;
ispravak netočnih osobnih podataka;
ograničenje obrade kada:

 • osporavate točnost osobnih podataka, i to za razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
 • više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali su Vam potrebni za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva;
  brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), ako su ispunjene pretpostavke iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno u slučaju kada opozovete privolu za obradu osobnih podataka;
  ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu, s pravom prosljeđivanja tih podataka drugom voditelju obrade bez da Vas mi u tome ometamo;
  prestati koristiti osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, uključujući profiliranje;
  da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila ako su ispunjene pretpostavke iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • pravo na podnošenje pritužbe protiv nas Povjereniku za informiranje ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Postupak za ostvarivanje prava

Svoje zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima možete pisanim putem uputiti bilo kojem kontaktu navedenom na vrhu ovog dokumenta pod Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podaci.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, od Vas možemo zatražiti dodatne informacije, a poduzimanje radnji možemo odbiti samo ako dokažemo da Vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na vaš zahtjev za ostvarivanje prava u vezi s osobnim podacima moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva.

Sve promjene naših pravila o privatnosti bit će objavljene na ovoj web stranici.

Ažurirano: 25.5.2018.